Wkłady gazowe jak tradycyjne kominki mają określoną  moc  i sprawność która zależy od wielkości urządzenia. Kratki na obudowie instalujemy i dobieramy również jak w kominkach opalanych drewnem. Pole powierzchni kratek dobieramy względem mocy urządzenia.

 

Jakie jest zużycie gazu – ziemny, lpg ?
Zużycie gazu zależy od modelu wkładu, wielkości i rodzaju palnika gazowego
Przykładowo Leo 100 zużywa 0,6 kg/h  LPG i  0,8 m 3/h  NG

Czy da się podłączyć do zwykłego komina?
Jeśli posiadamy tradycyjny komin to należy dokonać koszulowania na całej jego długości przez włożenie  do niego elementów komina systemu koncentrycznego.

Czy da się zrobić DGP ?
Zasady wykorzystania wkładu gazowego do systemu DGP jak w przypadku tradycyjnego wkładu opalanego drewnem.

Czym należy zabudować wkład gazowy?
Zabudowę należy wykonać z materiałów izolacyjnych np płyty konstrukcyjne krzemianowo wapienne

Kto może dokonać instalacja kominka gazowego ?
WAŻNE: Wszelkie zadania dotyczące przyłączenia kominka do instalacji gazowej oraz instalacji systemu odprowadzenia spalin  należy zlecić instalatorowi z uprawnieniami gazowymi E.

Jakim gazem zasilamy wkłady gazowe ?
Przed przystąpieniem do zakupu kominka i instalacji musimy określić jakim gazem będzie zasilany. Kominki gazowe mogą być zasilane zarówno gazem ziemnym z sieci jak i gazem LPG z butli gazowej.