Sposób odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania.

W kominkach gazowych podstawowym elementem montażu jest system odprowadzania spalin. To tzw. system koncentryczny, czyli dosłownie „rura w rurze” – ten sam przewód służy zarówno do odprowadzania spalin na zewnątrz budynku oraz do pobierania powietrza do komory wkładu przez rurę zewnętrzną. Wykonanie i odpowiedzialność za instalację odprowadzenia spalin z wkładu gazowego spoczywa na instalatorze z uprawnieniami. Odpowiada on za instalację przyłączenia wkładu od kurka gazowego przygotowanego pod instalację oraz za odcinek odprowadzenia spalin aż po zakończenie wylotu spalin poza budynek.
Komin koncentryczny – dwuścienny spalinowo powietrzny. Do urządzenia mogą być podłączone wyłącznie rury koncentryczne powietrzno – spalinowe

 

Wytyczne dotyczące komina.

Instalujemy zawsze jeden metr pionowy rury nad urządzeniem. Maksymalna długość komina 12 mb. Przejście przez ścianę: maksymalna długość rur w poziomie 3 mb. Kolano 90 – przeliczane jest jako odcinek rury o długości 2 mb, a kolano 45 jako odcinek rury o długości 1 mb. Średnice  zależą od modelu należy je sprawdzić  w instrukcji urządzenia.

Brak komina – brak problemu
Kominki gazowe z hermetycznie zamkniętą komorą spalania nie wymagają obecności tradycyjnego komina. Powstałe spaliny mogą być wyprowadzane na zewnątrz za pomocą systemu powietrzno-spalinowego, który umożliwia jednocześnie pobieranie powietrza potrzebnego do spalania oraz odprowadzanie spalin na zewnątrz budynku. – Stan tzw. przewodów koncentrycznych wystarczy sprawdzić podczas serwisu, znika więc konieczność ich czyszczenia – tak jak w przypadku murowanego komina. Taki system może być stosowany niezależnie od rodzaju występującej w budynku wentylacji.

Kominek gazowy  a wentylacja/ rekuperacja ?
Kominki gazowe mogą działać sprawnie w domach z rekuperatorem, czyli systemem odzyskującym ciepło z powietrza.